петък, 9 декември 2016 г.

Възможности на АГ ехографът по време на бременност

Ултразвуковото ехо или т. нар. АГ ехограф е устройство, с което се работи в различни сфери. В сферата на медицината, то често опосредства  съсдаването на снимки на вътрешни органи на тялото на човек, включително и на ембриона по време на бременност. С тази публикация ви предлагаме да погледнем по-обстойно към възможностите, които АГ ехограф предлага през периода на бременност.
Стандартният 2D ултразвук може да изобразява само част от ембриона в определен момент. Например, на една снимка може да се виждат тялото и главата, но на нея да не се виждат ръцете и краката на плода.
1. Йонизиращите лъчения присъстващи в рентгеновите технологии е доказано, че са вредни за плода, ат от тук следва, че ултразвукът е по-добрата алтернатива. Ултразвукът не няма никакъв ембриотоксичен ефект върху ембриона. Наред с това, има някои елементи на меките тъкани в строежа на тялото, които обикновено остават незабелязани при рентген, но личат ясно при ултразвук.  
2. Транвагиналният ултразвук може да бъде полезен в ситуациите, в които трансабдоминална процедура не показва достатъчно ясна картина на плода. Това се случава най-често през първото тримесечие, докато плодът е все още твърде малък, за да се вдигне от тазовата кухина и да се наблюдава по-добра видимост. Чрез ултразвук, също е удачно да се провери дали случаят не касае извънматочно забременяване, ако са налице фетуси или да се определи риска от спонтанен аборт.
3. Поняко трансабдоминалната процедура може да се окаже не достатъчно ефективна, тъй като има наличие на твърде много въздух в червата, което води до лоша проводимост на звуковите вълни. В такъв случай, трансвагиналният метод може да предложи по-реалистична и ясна представа за състоянието на плода.
4. Трансабдоминалният ултразвук е неинвазивен метод, който изключва възможноста за  инфекция или болка и така бива възприет като безопасна процедура, както за майката, така и за бебето.

5 Ранното диагностициране и откриване на аномалии, свързани с бебето, осигурява възможност за други изследвания, подтвърждаващи диагнозата, като вземане на проби - хорионбиопсията или амниоцентеза.

Няма коментари:

Публикуване на коментар